Mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas

6854933580_2c8b688306_z

Alin sa mga sumusunod ang hindi napatunayan ni Magellan sa kanyang paglalakbay sa Silangan? Duwag at hindi sibilisado ang mga katutubo sa Pilipinas D. Namagitan si Papa Alexander VI noong 1493 para maiwasan ang hidwaan sa dalawang bansa.

Maaaring makarating sa silangan na ang daan ay kanluran C. Pagdating ni Magellan sa Cebu, ano ang una niyang ginawa? Ang mga unang tagumpay sa pagtuklas ng lupain ay nauwi sa pagiging magkaribal ng Portugal at Espanya.

Ang “Islas del Poniente” ay walang iba kundi ang: A. Sa pamamagitan Tratadong Tordesillas, napatibay ang hatian at naging gabay sa mga susunod na paglalakbay. Alin ang lugar na dinaungan ni Magellan kung saan nagkaroon ng pagbibinyag sa mga katutubo? 2 Gawain 2: Pagpapalalim ng Kaalaman Gumuhit ng tatlong instrumento o kagamitang panlakbay. Nakakaungos ang Portugal nang unang siglo ng pananakop, kayat nais pag-ibayuhin ng Espanya ang kanilang kakayahan sa pagtuklas ng iba pang lupain sa Asya.1 PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang hindi maituturing na salik sa pagpunta ng kanluraning Kastila sa ating lupain? Nahimok ni Magellan si Raha Humabon na maging basalyo ng Haring Carlos ng Espanya. Si Magellan ang unang dayuhang Europeo na nakarating as Pilipinas at nakipag-ugnayan sa mga katutubo. Ang Pagmimisa sa Limasawa Mula sa Homonhon, nagpatuloy ang paglalayag ng pangkat ni Magellan hanggang sa makarating sila sa Limasawa noong Marso 28, 1521. Mapa 17 Gawain 3: Paglalapat Alin dito ang mga isinagot mo? Ngunit kung ang layunin ay payamanin ang sarili at pagsamantalahan o guluhin ang maayos na buhay ng mga katutubo, ito ay di ktaanggap-tanggap. Si Christopher Columbus naman na isang Portuges ay naglakbay sa ngalan ng Hari ng Espanya noong 1492 at siyang nakatuklas sa Amerika.

You must have an account to comment. Please register or login here!